Sie sind hier: De opleiding VOS instituten  
 DE OPLEIDING
Vooropleiding
VOS instituten
Aanvraag informatie

VOS INSTITUTEN
 * zie onder links
 


VOS
Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage, opgericht 1978

De VOS is ontstaan uit de opleidingen sportmassage in Nederland.
Gezien de vlucht die de opleiding sportmassage in Nederland nam, was de behoefte groot de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te bewaken. Instituten die lid zijn van de VOS zijn op kwaliteit gecontroleerd.
Dit biedt een garantie voor de consument die op zoek is naar een gedegen opleiding. De aangesloten instituten hebben inspraak in de ontwikkelingen en zo wordt de studie aangepast aan wetenschappelijke maar ook maatschappelijke ontwikkelingen. Dit alles heeft geleid tot een eensluidend opleidingspakket.
De VOS biedt hiermee zekerheid naar cursisten maar ook naar de instituten in de vorm van voorlichting en promotie van de bij de VOS aangesloten instituten.
De VOS bemiddelt in geval van klachten indien de cursist niet met de VOS opleider overeenstemming bereikt. Voorlichting naar instituten geschiedt door zgn. opleiderdagen.
Cursusontwikkeling en intercollegiaal overleg zijn voorwaarden die in het verleden node werden gemist.
De VOS is de spreekbuis van het georganiseerd onderwijs en heeft nauwe contacten met organisaties in de gezondheidszorg in het algemeen en de sportverzorging en –massage in het bijzonder. Direct overleg vindt plaats met NESM en NBSM.

De werkzaamheden van de VOS betreffen:
- opkomen voor de belangen van de bij de VOS aangesloten opleidingen,
- als overlegorgaan te dienen naar overheidsinstanties,
- als overlegorgaan op te treden naar instanties die betrokken zijn bij de sportverzorging en -massage in de brede zin des woords,
- het voeren van erkenningsbeleid (certificering van opleidingen en cursussen),
- het promoten van door de VOS erkende opleidingen,
- het ontwikkelen en bewaken van het cursuspakket sportverzorging en -massage,
- het ontwikkelen van nieuwe en nascholingscursussen,
- organiseren van al dan niet openbare vergaderingen en symposia.
Een lijst met VOS-erkende instituten treft u aan bij de laatste knop van deze site of op onze webpagina: www.vosopleidingen.nl
 

Met een V.O.S. instituut; altijd op kop!

 

Correspondentie adres: Elzenlaan 15, 8024 ZE Zwolle - Tel: 038-4543702
Cursusadres: Schrevenweg 3-6 - Zwolle
e-mail: info@opleidingosz.nl
Routeplanner

Opleiding Sportverzorging en Massage Zwolle (OSZ).


 

Naar boven