Sie sind hier: N.E.S.M.
Zurück zu: Examen
Allgemein:

Suchen nach:

N.E.S.M.

Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en - Massage, opgericht 2001.

Toetsing.

De Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en –Massage is een onafhankelijke instantie, die de exameneisen vaststelt, examens organiseert, diploma’s uitgeeft en zorgt voor registratie van de gediplomeerden. De N.E.S.M. heeft een samenwerkingsverband met V.O.S. (Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage), N.B.S.M. (Nederlandse Brancheorganisatie Sportverzorgers en Masseurs), MBO opleidingen Sport en Beweging.
In het samenwerkingsverband van N.E.S.M., V.O.S., en N.B.S.M. zijn de communicatielijnen kort, en deze structuur schept de voorwaarden voor het verder professionaliseren van de opleiding en daarmee de beroepsgroep.

Wat zijn de werkzaamheden van de N.E.S.M.

- Vaststellen, (van eventuele wijzigingen in) van examenreglementen
- Vaststellen (van eventuele wijzigingen in) van exameneisen,
- Vaststellen van (examen) eisen voor cursussen, na-,en bijscholing,
- Organiseren van examens,
- Opleiden van examinatoren
- Afgeven van diploma’s en/of certificaten
- Geven van informatie m.b.t. examens
- Beheren van een register van gediplomeerde sportverzorgers en –masseurs welke voldoen aan de eisen, door de stichting gesteld.
- Zich laten vertegenwoordigen in organisaties die de belangen van de beroepsgroep sportverzorging en massage, en het opleiden van deze groep in het bijzonder, direct of indirect behartigen.

Wat zijn de voordelen van deze structuur

Het afleggen van een examen is voor de kandidaat een spannend moment in de opleiding. Eindelijk kun je laten zien, dat je de stof beheerst.
Het niet voldoen van een opleidingsinstituut aan de exameneisen, het niet of onvoldoende afstemmen van het onderwijs op het examen, een slecht opgeleide examinator of onduidelijke examen afspraken zijn een nachtmerrie voor de kandidaat.
In de hier gepresenteerde samenwerking, waarbij er overleg is tussen de examenstichting, opleiders en de brancheorganisatie, zal het nachtmerrie scenario niet voor kunnen komen.
Uw opleider heeft regelmatig overleg met de andere opleidingsinstituten binnen de V.O.S. over de wijze en inhoud van de opleiding sportverzorger/masseur.
De opleidingsinstituten communiceren met de N.E.S.M. over zaken m.b.t. het examen, en het kan dus niet voorkomen dat de studie de examenstof niet beslaat. Omdat de opleiders een belangrijk aanspreekpunt vormen voor de cursisten, is het van belang dat hij/zij up-to-date geïnformeerd worden omtrent nieuwe ontwikkelingen. Zowel nieuwe ontwikkelingen binnen het beroepsveld, alsook ontwikkelingen in educatieve inzichten en vernieuwing van examenstof of wijze van afname van het examen.
Dit onderling overleg voorkomt miscommunicatie en vormt de basis van een grote mate van uniformiteit van de opleidingseisen in Nederland.
Door een cursus te volgen voor een N.B.S.M.- erkend diploma is de cursist ervan verzekerd dat het behaalde diploma geaccepteerd is binnen de beroepsgroep en is afgestemd op dat, wat het praktijkveld vereist.


Abbildung: Ned. Examenstichting Sportverzorging en Massage -


Correspondentie adres: Elzenlaan 15, 8024 ZE Zwolle - Tel: 038-4543702
Cursusadres: Schrevenweg 3-6 - Zwolle
e-mail: info@opleidingosz.nl
Routeplanner
Opleiding Sportverzorging en Massage Zwolle (OSZ).


Naar boven