Sie sind hier: Startseite
Weiter zu: De opleiding Theorie vakken Praktijk Voorwaarden Examen Bevoegdheid Vervolgcursus Vakorganisatie Links
Allgemein:

Suchen nach:

Opleiding Sportmassage

Welkom op de site van
Opleiding Sportverzorging en -Massage Zwolle (OSZ).

De OSZ zet de opleiding van Opleiding Sportverzorging - Sportmassage Kwakman voort en geeft een opleiding aan personen die belangstelling hebben voor
de cursus Sportmassage en Sportverzorging.
De lesonderdelen zijn; Anatomie en Fysiologie, preventief bandageren en tapen, masseren, krampbestrijding, zorgverlening bij acuut sportletsel en reanimatie met AED.

Bovendien verzorgen wij aanvullende cursussen op het gebied van sportverzorging en sportmassage, zoals:

- Cursus "Blessurepreventie"
- Cursus "Manuele Lymfedrainage"
- Cursus "Sports Balance Tape" (Ortho-Kinesiotaping)
- Opfriscursus (herhaling basiscursus)
- Cursus Basic Life Support (BLS + CPR = eerste hulp + hartreanimatie cursus)
- Cursus AED (Automatische Externe Defibrilator)

Opleiding Sportverzorging en -Massage Zwolle (OSZ) is een bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) geregistreerde en erkende Particuliere Onderwijsinstelling.
Registratie bij het CRKBO, een onafhankelijke instelling, geschiedt op basis van een audit, waarbij het opleidingsinstituut moet voldoen aan de gestelde criteria.
Deze criteria zijn (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
Uitganspunten bij deze audit zijn; zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.
Registratie en erkenning als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn heeft tot gevolg dat de cursusprijzen die wij hanteren zijn vrijgesteld van BTW.

De opleidingen en trainingen wordt geaccrediteerd door de Nederlandse Brancheorganisatie Sportverzorging en Massage (NBSM).


Privacybeleid;

Alle informatie wordt behandeld volgens de Europese privacywet.
Wij volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 2018.
Laatste update : 13-05-2019
Abbildung: Met een V.O.S. instituut; altijd op kop! -


Correspondentie adres: Elzenlaan 15, 8024 ZE Zwolle - Tel: 038-4543702
Cursusadres: Schrevenweg 3-6 - Zwolle
e-mail: info@opleidingosz.nl
Routeplanner
Opleiding Sportverzorging en Massage Zwolle (OSZ).