Sie sind hier: Voorwaarden Aanmeldingsformulier  
 VOORWAARDEN
Aanmeldingsformulier

AANMELDINGSFORMULIER
 
Achternaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
Roepnaam *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
IBANC nr *
Telefoonnummer *
E-mail *
 

Geeft zich op voor de cursus Sportverzorging/-massage die 26 augustus 2019 aanvangt.
Bij voldoende deelname zal de cursus op maandagavond van 19.00 - 22.15 uur te Zwolle gegeven worden.

Bij deze machtig ik het instituut voor een éénmalig incasso van het inschrijfgeld.

De volledige betalingsplicht geldt ook, indien de cursus vroegtijdig wordt gestaakt of beëindigd.
Ondergetekende verklaart de CURSUSVOORWAARDEN 2019 te hebben gelezen en akkoord te gaan met de daarin vermelde betalingsregeling.

Bovenstaande informatie wordt opgeslagen in het cursistendossier.
Dit dossier is niet toegankelijk door of wordt niet gedeeld met derden.
 

Naar boven